„Metrum” piedalās Ekselences balvas pasniegšanā

„Metrum” piedalās Ekselences balvas pasniegšanā

25.augustā „Metrum” kā viens no izglītības projekta „Dabaszinātnes un matemātika” atbalstītājiem piedalījās šogad iedibinātās Ekselences balvas pasniegšanā labākajām skolām un skolotājiem.

25.augustā „Metrum” kā viens no izglītības projekta „Dabaszinātnes un matemātika” atbalstītājiem piedalījās šogad iedibinātās Ekselences balvas pasniegšanā labākajām skolām un skolotājiem.

„Metrum” atbalstīto Ekselences balvu par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā matemātikā saņēma Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolotāja Olga Šeremeta. Skolotāju sveica „Metrum” padomes priekšsēdētājs Edgars Šīns.

Ekselences balvas nolūks ir sekmēt skolotāju un skolu izaugsmi inovatīvajā un profesionālajā darbībā dabaszinātņu un matemātikas priekšmetos. Ekselences balvas iedibinātas, projektam „Dabaszinātnes un matemātika” sadarbojoties ar Latvijas uzņēmumu asociācijām un dažādu nozaru uzņēmumiem.

_MG_2109

Ekselences balvas 2011 saņēma trīs skolas un četri skolotaji. Balvas izglītības izstādes „Daba un zinātne skolā! Aizraujoši!” atklāšanas ceremonijas laikā pasniedza Valsts prezidents Andris Bērziņš, pateicības un atzinības rakstus – izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks, bet balvas saņemšanas diplomus – atbalstītāji.

„Nozares, kurās strādā „Metrum”, ir cieši saistītas ar dabaszinātnēm un matemātiku – gan mērniecībā un teritoriju plānošanā, gan fotogrammetrijā nepieciešamas labas zināšanas šajās jomās. Demonstrējot, kā šīs zināšanas tiek pielietotas „Metrum” darbības nozaru profesijās un speciālistu ikdienas darbā, vēlējāmies skolēnus ieinteresēt, radīt pozitīvu priekšstatu un motivēt kā mācībām, tā arī turpmākai profesijas izvēlei inženierzinātnēs un dabas zinātnēs,” skaidrojot uzņēmuma dalību projektā „Dabaszinātnes un matemātika” un Ekselences balvu izveidošanā, pauž „Metrum” valdes priekšsēdētāja Larisa Reine.

Viņa arī uzsver, ka svarīgi, lai ikviens jaunietis izvēlas paša sirdij tuvu un viņu interesējošu nodarbošanos, nevis profesiju, kura patīk viņa draugiem vai tiek uzskatīta par prestižu sabiedrības skatījumā.

Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta „Dabaszinātnes un matemātika” mērķis ir mācību satura dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos pilnveidošana 7.–9. klases posmā, akcentējot skolēnu praktiski pētniecisko darbību un prasmes lietot skolā iegūtās zināšanas reālās dzīves situācijās, sekmēt informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Projekts paredz nodrošināt metodisku atbalstu skolotājiem un skolēniem dabaszinātņu un matemātikas apguvē vispārējā izglītībā – sagatavot daudzveidīgus materiālus par mācību metožu izmantošanu, skolēnu sasniegumu vērtēšanu, kā arī dažādus vizuālos materiālus skolotājiem un skolēniem drukātā un elektroniskā formātā.

Projekta mērķis ir arī paaugstināt dabaszinātņu un matemātikas skolotāju, arī nozares ekspertu un topošo skolotāju profesionalitāti darbā ar modernizēto mācību saturu un izstrādātajiem skolotāju atbalsta materiāliem, kā arī sekmēt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, organizējot daudzpusīgu sadarbību ar augstskolām, zinātnes iestādēm un uzņēmējiem.

Plašāk par projektu „Dabaszinātnes un matemātika” var uzzināt projekta mājas lapā.