Ēnu dienā „Metrum” iepazīstina ar teritorijas plānotāja profesiju

Ēnu dienā „Metrum” iepazīstina ar teritorijas plānotāja profesiju

Ēnu dienā, 15.februārī, par „Metrum” teritorijas plānošanas projektu vadītājas Ilzes Circenes ēnu visas darba dienas garumā kļuva Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 7.klases skolnieks Edgars Gerhards, kurš iepazinās ar teritorijas plānotāja darbu gan birojā, gan dodoties izbraukumā.

Kartograafijas_darbsPēc darbīgās dienas apmierinātas un iepriecinātas bija abas puses – Edgars par jaunu pieredzi un iespaidiem, Ilze – par Edgara uzņēmību un atvērtību jaunām zināšanām.

„Dienas pirmajā pusē Edgaru iepazīstinājām ar uzņēmuma telpām un tehnisko aprīkojumu, teritorijas plānotāja profesiju un kartogrāfijas darbu, kurā viņš arī pats iemēģināja roku, kopā ar „Metrum” kolēģiem sagatavojot savu Latvijas karti. Dienas otrajā pusē Edgars devās līdzi izbraukumā un vēroja, kā teritorijas plānošanas procesā apseko teritoriju, kā un kādu informāciju apkopo un kā katra vieta no telpiskiem aspektiem tiek skatīta, analizēta dabā,” stāsta Ilze un uzsver, ka Edgara attieksme un zināšanas radīja patīkamu iespaidu un norāda, ka plānošanas nozarē aug jauna un idejām atvērta paaudze.

Edgara_ziimeetaa_karteEdgara_noformeetaa_karteEdgars dienas beigās atzina, ka ēnot „Metrum” noteikti bija vērts, jo viņš uzzinājis ļoti daudz jauna par teritorijas plānotāja profesiju. „Šajā ēnu dienā man visinteresantākā bija tās otrā daļa – teritoriju apsekošana. Bija interesanti staigāt un atzīmēt kartē ēkas un citas vietas. Vēl ļoti patika kartes sagatavošana. Ļoti interesanti bija vērot, kā to sagatavo uz datora un pēc tam izprintē. Man ļoti patika šī ēnu diena,” saka Edgars.

Apsekosana_darbaa_1Apsekosana_dabaa_2