„Metrum” Rīgā nodrošinās inženierkomunikāciju izpildmērījumus

„Metrum” Rīgā nodrošinās inženierkomunikāciju izpildmērījumus

Pašvaldības uzņēmuma „Rīgas ĢeoMetrs” likvidēšana būtiski maina vairāku mērniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību galvaspilsētā. No 1.jūnija inženierkomunikāciju izpildmērījumus Rīgas teritorijā varēs veikt jebkurš mērniecības uzņēmums.

Kā uzsver mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmuma „Metrum” mērniecības nozares vadītājs Andis Strēlis, tad „Rīgas ĢeoMetra” monopola likvidēšana inženierkomunikāciju izpildmērījumu pasūtītājiem turpmāk nodrošinās vairākus svarīgus ieguvumus.

Pirmkārt, pasūtītājs pats varēs izvēlēties pakalpojumu sniedzēju.

Otrkārt, ievērojami pieaugs izpildmērījumu pieejamība un darbu veikšanas ātrums. Iepriekš šim pakalpojumam bija jāpiesakās mēnesi iepriekš, bet, ja mērījumus bija nepieciešams veikt īsākā laikā, bija jārēķinās ar daudz lielākām izmaksām. „„Metrum” saviem klientiem nodrošinās mērījumu uzsākšanu nākamajā dienā pēc pasūtījuma pieteikšanas,” uzsver A.Strēlis.

Treškārt, izpildmērījumu pakalpojumu pieejamība brīvā tirgū un mērnieku konkurence nodrošinās pasūtītājiem izdevīgākas cenas.

A.Strēlis uzsver, ka Rīgas domes vēlme sakārtot mērniecības pakalpojumu tirgu galvaspilsētā ir ļoti pozitīvi vērtējama. Mērniecības nozares pārstāvji ir atsaukušies pašvaldības aicinājumam un turpinās sadarbību ar Pilsētas attīstības departamentu un Būvvaldi, lai veicinātu pakalpojumu pieejamību un mazinātu dažādus birokrātiskos šķēršļus.