„Metrum” piedāvā klientu interesēs izstrādāt priekšlikumus jaunajam Rīgas attīstības plānam

„Metrum” piedāvā klientu interesēs izstrādāt priekšlikumus jaunajam Rīgas attīstības plānam

Mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums „Metrum” piedāvā klientu interesēs sagatavot kvalitatīvus pilsētbūvnieciskās analīzes materiālus priekšlikumu iesniegšanai jaunā Rīgas teritorijas plāna izstrādei.

Rīgas pašvaldība paziņojusi par jauna Rīgas pilsētas teritorijas attīstības plāna izstrādi, jo esošajā plānā pieļautais izmantošanas mērķis dažkārt vairs neatbilst mūsdienu apstākļiem un kļūst par šķērsli teritorijas attīstībai un labiekārtošanai. Iedzīvotāji, uzņēmēji, projektu attīstītāji, investori un visu citu ieinteresēto pušu pārstāvji ir aicināti līdz 15.jūnijam iesniegt priekšlikumus jaunā plāna izstrādei.

„Metrum” piedāvā pārstāvēt savu klientu intereses un sagatavot kvalitatīvus pilsētbūvnieciskās analīzes materiālus gadījumos, kad zemes īpašniekam ir citādāks sava īpašuma attīstības redzējums nekā pieļauj esošais pilsētas attīstības plāns.

„Katrs gadījums, katra teritorija ir jāizvērtē atsevišķi, jāanalizē, vai zemes īpašnieka vēlme attīstīt teritoriju atšķirīgi no attīstības plānā iestrādātā būs pamatojama un argumentējama ar mūsdienu teritorijas plānošanas principiem,” norāda „Metrum” Telpiskās plānošanas nozares vadītājs Mārtiņš Trukšāns.

„Metrum” ir ievērojama pieredze teritoriju attīstības dokumentu izstrādē, tādēļ visus tos Rīgas zemju īpašniekus, kuri vēlas jaunajā Rīgas teritorijas attīstības plānā iestrādāt savu redzējumu teritorijas izmantošanai nākotnē, aicinām sazināties ar mums, lai izvērtētu un apspriestu sadarbības iespējas.

Aicinām sazināties:
Mārtiņš Trukšāns
Telpiskās plānošanas nozares vadītājs
Tālr.: 67032392
martins.truksans@metrum.lv