Turpinās Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana

Turpinās Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana

Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādi mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums „Metrum” sāka 2011.gada maijā. Darbu plānots pabeigt līdz 2013.gada februārim.

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir, izvērtējot visu 16 novada teritoriālo vienību spēkā esošos teritorijas plānojumus, izstrādāt plānošanas dokumentu ar vienotiem plānošanas principiem visai Saldus novada teritorijai, tādējādi radot pamatu ilgstošai un stabilai novada attīstībai, kurā sabalansētas privātīpašnieku un sabiedrības intereses.

16.jūlijā sākās Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana, kas turpināsies līdz 31.augustam.

„Saldus novada teritorijas plānojums uzskatāms par vienu no pēdējo gadu radošākajiem projektiem „Metrum” teritorijas plānošanas sfērā, jo bija jāmēģina atrast līdzsvars starp informācijas apjomu rajona mēroga teritorijā, normatīvo regulējumu, kas faktiski attiecināms uz viena pagasta vai pilsētas mērogu, un to, ko galu galā ar šo dokumentu Saldus novada pašvaldība savā teritorijā grib regulēt. Lai kvalitāte nenoslīktu kvantitātē, kā galveno ceļu plānojuma izstrādē izvēlējāmies darbu uz vietas novadā – pieņemot lēmumus, redzot situāciju dabā, un organizējot sarunas ar vietējiem, tas ir, vadoties pēc principa – vietējie zina labāk,” par plānojuma izstrades gaitu stāsta šī projekta vadītāja, „Metrum” teritorijas plānotāja Ilze Circene.

Informācija par Saldus novada teritorijas plānojumu pieejama šeit.