„Metrum” dalās pieredzē ar Latvijas Universitātes studentiem

Oktobra sākumā „Metrum” telpiskās plānošanas speciālisti dalījās pieredzē ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes telpiskās plānošanas maģistra studiju programmas studentiem.

„Metrum” telpiskās plānošanas nozares vadītājs Mārtiņš Trukšāns iepazīstināja topošos teritorijas plānotājus ar plānošanas nozares darbu privātuzņēmumā – gan stāstot par „Metrum” uzņēmuma izveidi, darbības principiem un darba metodēm, gan arī par pēdējo gadu laikā uzņēmumā izstrādātajiem projektiem. Uzņēmuma arhitekte Māra Kalvāne un ģeogrāfi Ilze Circene un Artis Markots, prezentējot uzņēmumā izstrādātos jaunākos projektus, dalījās praktiskajā pieredzē un iesaistījās diskusijā ar studentiem par teritorijas plānošanu Latvijas pašvaldībās.

„Bija prieks uzņemt mūsu telpās mūsu nākamos kolēģus. Varbūt kāds no viņiem arī strādās tieši mūsu uzņēmumā. Pēc pavadītās dienas un aktīvajām diskusijām varu teikt, ka ieguvēji noteikti bija abas puses, arī „Metrum” uzņēmums”, komentē M.Trukšāns.