Sākusies Saldus novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskā apspriešana

Sākusies Saldus novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskā apspriešana

SIA „Metrum” sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību 7.janvārī uzsāka Saldus novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu.

Teritorijas plānojums ir papildināts atbilstoši priekšlikumiem, kas saņemti 1.redakcijas sabiedriskajā apspriešanā, kurā aktivitāti izrādīja vairāk nekā 300 Saldus novada iedzīvotāji. „Ņemot vērā, ka Saldus novads ir viens no lielākajiem Latvijas novadiem, šāda iedzīvotāju aktivitāte kopumā vērtējama kā vidēji liela,” norāda Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no „Metrum” puses Ilze Circene. Iedzīvotāju galvenie priekšlikumi un iebildumi izstrādātajai teritorijas plānojuma 1.redakcijai bija saistīti ar aicinājumu neplānot Saldus pilsētas pievārtē jaunas ražošanas teritorijas dzīvojamās apbūves tuvumā. Vienu no šādiem iesniegumiem parakstījuši 160 Saldus novada iedzīvotāji.

„Šīs problēmas saknes meklējamas gan ražošanas procesa rezultātā radītajā piesārņojumā, pret ko iebilst iedzīvotāji, gan padomju laika plānošanā, kurā tika pieļauta šo divu savstarpēji konfliktējošu funkciju attīstība salīdzinoši nelielā attālumā, neparedzot starp tām ietekmes mazinošas buferjoslas – mežu joslu stādījumus u.tml. Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādes laikā uz sarunām tika aicināti uzņēmēji, lai meklētu kompromisu starp Saldu kā labvēlīgu vidi gan dzīvošanai, gan ražošanai, mēģinot mazināt padomju laikā pieļautās kļūdas un rast risinājumus tālākam darbam Saldus pilsētas plānošanā, lai nākotnē nerastos līdzīga rakstura problēmas,” skaidro I.Circene.

„Metrum” sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību aicina ikvienu interesentu no 2013.gada 7. līdz 27.janvārim iepazīties ar sagatavoto materiālu. Plašāk par projekta izstrādi var lasīt šeit.