„Metrum” pasniedz „Ekselences balvu”

„Metrum” pasniedz „Ekselences balvu”

4.janvārī „Metrum” kā viens no projekta atbalstītājiem piedalījās „Ekselences balvas” pasniegšanā labākajiem dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem.

„Metrum” atbalstīto „Ekselences balvu” par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā matemātikā saņēma Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas matemātikas skolotāja Diāna Sviklāne. Skolotāju sveica „Metrum” padomes priekšsēdētājs Edgars Šīns, kurš savā uzrunā uzsvēra, ka skolotāju veikumu novērtē ne tikai tie uzņēmumi, kas atbalsta balvu, bet arī ļoti daudzi cilvēki visā Latvijā.

Pirms balvas pasniegšanas, atklājot motivāciju jau otro gadu iesaistīties projektā, E.Šīns norādīja: „Jomas, kurās darbojas „Metrum” – mērniecība, teritoriju plānošana, fotogrammetrija – ir cieši saistītas ar matemātiku un citām dabaszinātnēm, tādēļ mums ir svarīgi atbalstīt šo mācību priekšmetu izcilākos skolotājus. Esam pagodināti par iespēju izteikt atzinību pedagogiem, kuri ar radošu un inovatīvu pieeju aizrauj un iedvesmo skolēnus, palīdzot atjaunot un nostiprināt eksakto zinātņu vietu jaunās paaudzes vērtību sistēmā.”

Kā balvu pasniegšanas laikā teica Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja un viena no „Ekselences balvas” iniciatorēm Dace Namsone, tad balvas mērķis ir izcelt un atbalstīt inovatīvākos un profesionālākos matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājus, novērtēt milzīgo darbu, ko viņi ieguldījuši, lai darba tirgū nākotnē nonāktu zinoši, prasmīgi un uzņēmīgi jaunieši. Viņa novēlēja, lai balvas ieguvēju paveiktais motivē aizvien vairāk skolotāju uz jēgpilnu, radošu un efektīvu darbību mācību stundās.

IMG_2907„Ekselences balva” izveidota 2011.gadā, sadarbojoties Latvijas Universitātei, Valsts izglītības satura centram, uzņēmējiem un uzņēmumu asociācijām, lai veicinātu izcilību Latvijas skolās. „Metrum” balvu atbalsa kopš tās iedibināšanas.


Balvu pasniegšanas pasākuma videoieraksts.

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs