„Metrum” pabeidzis darbu pie Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes

„Metrum” pabeidzis darbu pie Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes

Ar Kokneses novada domes 2013.gada 30.janvāra lēmumu ir apstiprināta Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam un Kokneses novada attīstības programma 2013.–2019.gadam.

Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos tiek piedāvātas gan radošas idejas turpmākajai novada attīstībai, gan arī praktiski darbi, kas pašvaldībai veicami turpmāko trīs gadu laikā.

„Kokneses novada pašvaldībai piedāvājām simbolisku vīziju – VIETA, KUR LIKTENI VEIDOJAM PAŠI – , komentē SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja Ilze Circene. „Ar vārdu „liktenis” tiek iezīmēts gan turpmākais attīstības ceļš, gan arī izcelta „Likteņdārza” kā novada atpazīstamības vieta Latvijas mērogā. Ar vārdiem „veidojam paši” akcentējām pašvaldības gatavību aktīvi un radoši strādāt, savukārt izceļot vārdu „paši”, iezīmējām gan pašvaldības idejisko lomu – pašvaldība kā mūsu pašu valdība, gan arī ikviena novada iedzīvotāja un uzņēmēja lomu novada kopējā attīstībā,” vīzijas ideju skaidro I.Circene.

Kokneses novada attīstības programmas Investīciju plānā trīs gadu termiņam izvirzīti vairāk nekā 70 projekti. Liela daļa projektu realizācija iespējama tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība iegūst Eiropas Savienības vai citu ārējo finanšu avotu atbalstu.

Kā viens no projektiem izvirzīta Kokneses ciema/pilsētas statusa ieguvumu un zaudējumu izvērtējuma izstrāde, jo, lai gan daudziem Koknese saistās ar vārdu pilsēta, tai joprojām (kopš 1990.gada) ir ciema statuss.

Plašāk par projektu izstrādi šeit.