„Metrum” rosina platību maksājumu aprēķiniem lietoto karšu atjaunošanu uzticēt privātajiem uzņēmumiem

„Metrum” rosina platību maksājumu aprēķiniem lietoto karšu atjaunošanu uzticēt privātajiem uzņēmumiem

Lai Latvija izvairītos no iespējamajām soda naudām par laikus neatjaunotu karšu izmantošanu platību maksājumu aprēķinos, mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums „Metrum” rosina mācīties no citu valstu pieredzes un uzticēt karšu aktualizēšanu privātajiem uzņēmumiem.

Svētdien, 10.februārī, Latvijas Televīzijas raidījumā „De facto” izskanēja informācija, ka laikus neveikti karšu atjaunošanas darbi Latvijai draud ar iespējamiem uzrēķiniem jeb soda naudām, no Eiropas Savienības saņemot lauksaimniekiem paredzētos līdzekļus tiešmaksājumiem. Platību maksājumu aprēķiniem izmanto ortofotokartes, kuru izstrāde uzticēta Aizsardzības ministrijas Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas aģentūrai. Tiešmaksājumu apjoma noteikšanai izmantotās kartes jāatjauno ik pēc pieciem gadiem, bet patlaban šis process ir iekavēts. Raidījumā izskanēja, ka Ģeotelpiskās Informācijas aģentūrai trūkst naudas un darbinieku resursu, lai nodrošinātu savlaicīgu karšu atjaunošanu, tādēļ valdībai tiks lūgts papildu finansējums jaunu darbinieku atrašanai.

„Valstij nevajadzētu nodarboties ar ražošanu, bet gan uzticēt nepieciešamo karšu sagatavošanu privātajam sektoram, kā tas notiek vairumā Eiropas valstu. Pareizākais risinājums, kas nodrošinātu Lauku atbalsta dienestam nepieciešamo ortofoto karšu sagatavošanu īsā laikā, ir nevis laikietilpīga jaunu štata vietu veidošana Ģeotelpiskās Informācijas aģentūrā, bet gan zemes reljefa modeļa izstrāde, kas karšu atjaunošanas procesu paātrinātu pat desmitkārtīgi. Tas ļautu izvairīties no jaunu darbinieku pieņemšanas valsts institūcijā un tam sekojošas galvas lauzīšanas par šo speciālistu nodarbināšanu laikā, kad kartes nav jāizgatavo,” norāda mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmuma „Metrum” valdes loceklis Māris Krievs.

Viņš uzsver, ka Latvijā ir vairāki uzņēmumi, kuriem ir visi vajadzīgie resursi, lai nodrošinātu savlaicīgu platību maksājumu aprēķiniem nepieciešamo karšu izstrādi un atjaunošanu.

M.Krievs uzskata, ka ar ģeodēziju saistītie jautājumi Latvijā ir atstāti novārtā, jo patlaban valstī nav atbildīgās institūcijas, kurai būtu patiesa interese par ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomām. Latvija ir viena no nedaudzajām valstīm, kur šīs jomas ir Aizsardzības ministrijas paspārnē, tādēļ ar tām saistīto jautājumu risināšana reti bijusi prioritāte.