Ēnu dienā „Metrum” iepazīstināja ar mērnieka un teritorijas plānotāja profesiju

Ēnu dienā „Metrum” iepazīstināja ar mērnieka un teritorijas plānotāja profesiju

Ēnu dienā, 13.februārī, „Metrum” birojos Rīgā un novados „ēnotāji” varēja iepazīties ar mērnieka un teritorijas plānotāja profesiju.

Ar mērnieka darba pienākumiem un ikdienu skolēni iepazinās „Metrum” Rīgas, Liepājas, Kuldīgas un Alūksnes birojos, „ēnas” bija arī uzņēmuma mērniecības nozares vadītājam Andim Strēlim. Teritorijas plānotāja darbu gan birojā, gan piedaloties sanāksmē, iepazina vairāki skolēni, kas „ēnoja” „Metrum” telpiskās plānošanas nozares vadītāju Mārtiņu Trukšanu, teritorijas plānošanas projektu vadītāju Ilzi Circeni un projektu vadītāju Vitu Jevdokimovu.

Druvas vidusskolas 12.e klases skolniekam Gundaram Zadovskim, kurš „ēnoja” Ilzi Circeni, bija iespēja piedalīties Durbes novada domes Attīstības jautājumu komitejas sēdē, kurā „Metrum” prezentēja novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas projektu.

Enu_diena_3

„Ēnu diena ir lieliska iespēja paskatīties no malas, kāda ir parasta darba diena noteiktas profesijas pārstāvim. „Ēnotājs” spēj novērtēt, vai viņa izvēlētā profesija ir viņam interesanta un saistoša. Arī es izmantoju šīs dienas doto iespēju un ēnoju Ilzi Circeni, kura ar kolēģiem devās uz Durbi, lai tiktos ar vietējām amatpersonām. Tā kā mani interesē ģeogrāfija, kartogrāfija, Druvas vidusskolas skolotājs Juris Levics ieteica ēnot „Metrum”. Jau ceļā uz Durbi apspriedām mani interesējošos jautājumus par studijām, darbu. Uzzināju daudz jauna, kas palīdzēs man apsvērt tālākās iespējas pēc vidusskolas beigšanas. Pirmo reizi piedalījos kāda novada amatpersonu sēdē, kur tika lemti un apspriesti dažādi jautājumi par novada teritorijas plānojumu un attīstību. Man tas bija ļoti interesanti un lietderīgi. Pateicos Ilzei Circenei un viņas kolēģiem par sapratni, atbalstu un lietderīgi pavadīto dienu,” saka Gundars Zadovskis.

Savukārt Rīgā ar telpiskās plānošanas projekta vadītāja profesiju iepazinās Salaspils 2.vidusskolas 11. klases skolniece Viktorija Silantjeva, kura ēnoja „Metrum” projektu vadītāju Vitu Jevdokimovu. Dienas gaitā Viktorija iepazinās ar uzņēmuma telpām Rīgas birojā, plānotāja profesiju un to, kā no plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas nonāk līdz gala rezultātam – apstiprinātam teritorijas plānojumam. Viens šāds apstiprināts pašvaldības teritorijas plānojums tika kopīgi iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Enu_diena_4

Tā kā Viktorijai īpaša interese bija par kartogrāfisko materiālu izstrādi, kartogrāfs Armīns Skudra pastāstīja un vizuāli parādīja, kā notiek karšu sagatavošana.