Sākas Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskā apspriešana

Sākas Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskā apspriešana

No 4. līdz 25.novembrim notiek Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Novada teritorijas plānojuma 1.redakcija tika pilnveidota, izvērtējot no 2012.gada decembra līdz 2013.gada janvārim notikušās publiskās apspriešanas laikā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus un institūciju atzinumus.

Nīcas novada teritorijas plānojuma sagatavošanas mērķis ir novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem, kā arī vienotu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde Nīcas un Otaņķu pagastiem.

Ar Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 1.redakciju iespējams iepazīties šeit.