Aizkraukles novada un dabas parka „Daugavas ieleja” plānošanas kontekstā diskutēs par tūrisma potenciālu

Aizkraukles novada un dabas parka „Daugavas ieleja” plānošanas kontekstā diskutēs par tūrisma potenciālu

8.novembrī plkst. 10.00 Aizkraukles novada Domē notiks novada teritorijas plānojuma projekta darba grupas tikšanās „Daugavas ielejas tūrisma potenciāls”.

Tikšanās notiks projekta „Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrāde, veicot dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi un integrēšanu Aizkraukles novada teritorijas plānojumā” īstenošanas ietvaros.

Darba grupā piedalīsies „Metrum” teritorijas plānotāji, profesore Aija Melluma, SIA „Vides eksperti”, dabas aizsardzības eksperte Jolanta Bāra, Aizkraukles novada pašvaldības, Zemgales plānošanas reģiona, Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti, kā arī aicināti piedalīties zemju īpašnieki, biedrību pārstāvji un citas ieinteresētās puses. Tikšanās laikā tiks uzklausīts tūrisma eksperta Jura Smaļinska redzējums par tūrisma plānošanas jautājumiem, kā arī diskusijas gaitā tiks identificēti konkrēti īstenojamie projekti, ieceres tūrisma jomā gan dabas parka, gan Aizkraukles novada un tam blakus piegulošajās teritorijās.

Plašākai informācijai par projektu „Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrāde, veicot dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi un integrēšanu Aizkraukles novada teritorijas plānojumā” aicinām kontaktēties ar projekta vadītāju Ilzi Circeni, tālrunis 67860317, e-pasts ilze.circene@metrum.lv.