Apstiprināts Durbes novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam

Apstiprināts Durbes novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam

Noslēdzies darbs pie Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādes, to apstiprinot 24.oktobra Durbes novada domes sēdē.

Izdoti arī saistošie noteikumi Nr.27/2013 „Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Novada teritorijas plānojuma izstrādi veica Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar „Metrum” Rīgas Centrālo biroju.

Ar apstiprināto teritorijas plānojumu iespējams iepazīties šeit.