„Metrum” atbalsta izcilākos dabaszinātņu un matemātikas skolotājus

„Metrum” atbalsta izcilākos dabaszinātņu un matemātikas skolotājus

Mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums „Metrum” jau trešo gadu kā viens no projekta atbalstītājiem piedalījās „Ekselences balvas” pasniegšanā izcilākajiem un progresīvākajiem dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem.

3.decembrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā notikušajā svinīgajā ceremonijā par „Metrum” atbalstītās „Ekselences balvas” laureāti matemātikā kļuva Ventspils 2.vidusskolas matemātikas skolotāja Alla Kitajeva.

„Metrum” padomes priekšsēdētājs Edgars Šīns pirms balvas pasniegšanas pateicās skolotājiem un uzsvēra viņu darba nozīmīgumu: „Skolotājiem ir jājūtas novērtētiem, tādēļ priecājos, ka „Ekselences balvas” pasniegšana ir vēl viena diena, izņemot 1.septembri un izlaidumu, kad skolotājiem pasaka paldies. No skolotājiem sagaida darbu, neatkarīgi no gadalaika un vakara ziņām televīzijā. No skolotājiem sagaida gan to, ka viņi tiks galā ar palaidņiem, gan attīstīs skolēnos tos talantus, kas, piemēram, „Metrum” darbiniekiem ļauj izveidot sarežģītus ģeotelpiskus modeļus Kazahstānas lidostām, radīt mūsdienīgas kartes Kanāriju salām vai inventarizēt Krievijas mežus.”

Ekselences_balva_2013_2

„Ekselences balvas” 2013.gada laureātus bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā noskaidroja dienas pirmajā pusē Āgenskalna Valsts ģimnāzijā notikušajā finālā, kurā kopskaitā 19 skolotāji no visas Latvijas apliecināja savu profesionālo meistarību un inovatīvo pieeju mācību procesam.

Fināla dalībniekus vērtēja arī „Metrum” valdes priekšsēdētāja Larisa Reine, kura atzina, ka balvas pretendenti bija profesionāli sagatavojušies stundu fragmentu vadīšanai un problēmsituāciju risināšanai, vienlaicīgi parādot gan inovatīvu un mūsdienīgu pieeju stundu pasniegšanā, piemēram, lietojot interaktīvo tāfeli un videomateriālus, gan arī realizējot radošus un atraktīvus elementus darbā ar jauniešiem. Piemēram, vienā no matemātikas stundas fragmentiem skolēni mācījās izprast tēmu par skaitļu virknēm, paši aktīvi pārvietojoties pa klasi un veidojot cilvēku virknes.

„Jāsecina, ka mūsdienu pedagogi ir ļoti motivēti strādāt radoši, mācīties paši un viens no otra, sadarboties savā starpā, kā arī ieinteresēt jauniešus eksakto mācību priekšmetu apguvē. Ceru, ka arī ikdienā pedagogi tiek pamanīti un novērtēti, un novēlu viņiem saglabāt un noturēt sevī šo motivāciju, degsmi un centību,” uzsver „Metrum” vadītāja.

Ekselences_balva_2013_4

„Ekselences balvu” jau trešo gadu organizē Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Valsts Izglītības satura centrs un Latvijas Universitātes Fonds sadarbībā ar uzņēmēju asociācijām un uzņēmējiem. Balva ir uzņēmēju iniciatīva un atbalsts eksaktās izglītības stiprināšanai, lai nākotnē darba tirgū nonāktu zinoši, prasmīgi un uzņēmīgi jaunieši.

„Metrum” balvu atbalsa kopš tās iedibināšanas 2011.gadā. Pērn, atklājot motivāciju iesaistīties projektā, E.Šīns norādīja: „Jomas, kurās darbojas „Metrum” – mērniecība, teritoriju plānošana, fotogrammetrija – ir cieši saistītas ar matemātiku un citām dabaszinātnēm, tādēļ mums ir svarīgi atbalstīt šo mācību priekšmetu izcilākos skolotājus. Esam pagodināti par iespēju izteikt atzinību pedagogiem, kuri ar radošu un inovatīvu pieeju aizrauj un iedvesmo skolēnus, palīdzot atjaunot un nostiprināt eksakto zinātņu vietu jaunās paaudzes vērtību sistēmā.”

Balvu pasniegšanas pasākuma videoieraksts.

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs