Noslēgusies Kandavas novada stratēģijas publiskā apspriešana

Noslēgusies Kandavas novada stratēģijas publiskā apspriešana

Kandavas novada pašvaldība sadarbībā ar „Metrum” no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim organizēja Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2033.gadam projekta publisko apspriešanu.

Pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem un 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 69.punktu, Kandavas novada dome janvārī lems par projekta nodošanu Rīgas plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.

Kandavas novada stratēģijas vadmotīvs ir novada iedzīvotāji. Dokomenta izstrādē ir uzrunāti novada vietējie līderi, kuru viedoklis un attīstības redzējums „caurvij” dokumenta oficiālo valodu.

„Iedzīvotāju skaits Kandavas novada pašvaldībā, līdzīgi kā citos novados, samazinās, un, reaģējot uz pašreizējām demogrāfijas tendencēm, Kandavas novada attīstībā kā galvenais jautājums netiek akcentēts – cik mēs esam, bet kādi esam. Tas bija arī par pamatu idejai uzrunāt tos novada iedzīvotājus, kuri ar savu ikdienas darbu dod būtisku ieguldījumu novada kopējai attīstībai – izglītības, uznēmējdarbības un citām nozarēm. Kā darba grupās atzīmēja novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, nav nepieciešami lieli līdzekļi un sarežģīti projekti, lai sasniegtu iecerēto, visam pamatā ir kopīga vienošanās un patiesa griba,” skaidro projekta vadītāja, „Metrum” teritorijas plānotāja Ilze Circene.

Plašāk par projektu šeit.