„Metrum”: iedzīvotāji visā valstī nav informēti par zemes privatizācijas procesu

Mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmuma "Metrum" sabiedrības informēšanas un mārketinga kampaņa, kas risinās no 16.augusta, atklāj milzīgu informācijas trūkumu par vienu no valstī svarīgākajiem notikumiem – privatizācijas pabeigšanas posmu. Valsts un pašvaldības institūcijas nav pietiekami informējušas iedzīvotājus par to iespējām privatizēt zemi.

Kā zināms, 31.augustā beidzas termiņš, kad valsts un pašvaldības zemju lietotāji visā valstī var iesniegt pieteikumus Valsts Zemes dienestā (VZD) savas līdz šim izmantotās zemes privatizācijai par sertifikātiem. "Metrum" bezmaksas tālruņa konsultanti katru dienu saņem 2500 zvanus no visas Latvijas, 60% gadījumu iedzīvotāji nav bijuši informēti par zemes privatizācijas beigu termiņu.

Kampaņa atklāj, ka iedzīvotāji ne tikai nepārzina likumdošanu, bet nezina arī pieteikumu iesniegšanas kārtību privatizācijai. Ņemot vērā lielo atsaucību, lielākajā daļā "Metrum" biroju palielināts to speciālistu skaits, kuri bez maksas konsultē iedzīvotājus.

Galvenais "Metrum" kampaņas uzdevums šobrīd ir sabiedrības informēšana – tas, kas nav bijis pa spēkam ne valsts, ne pašvaldības institūcijām. Liels pieprasījums pēc bezmaksas konsultācijām ir Latgalē, īpaši Krāslavā, Daugavpilī, Jēkabpilī un Rēzeknē. Daudzās pilsētās iedzīvotājiem nav informācijas par pilsētas zemju privatizāciju.

Akcijas ietvaros "Metrum" piedāvā bezmaksas mērniecību tiem zemes lietotājiem, kuri vēl nav un kuri jau ir pieteikušies zemes privatizācijai – klientiem jāmaksā par dokumentu noformēšanu un attiecīgās valsts nodevas. Pasūtījumu "Metrum" izpilda divu gadu laikā. Kā zināms, lai pabeigtu privatizāciju, zemes lietotājiem divu gadu laikā VZD jāiesniedz zemes robežu plāns.

Šis akcijas piedāvājums tika veidots kā papildinājums sabiedrības informēšanas kampaņai un orientēts lielākoties uz tiem iedzīvotājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēja un nevar atļauties izmantot zemes mērniecības pakalpojumus. Latgalē 90% "Metrum" akcijas pasūtījumu ir no mazturīgajiem iedzīvotājiem, Kurzemē tādi ir 80%.

SIA "Metrum" ir lielākais mērniecības un teritorijas plānošanas privātuzņēmums Latvijā – tas ir nekustamā īpašuma uzņēmuma "Latio" meitas uzņēmums ar 32 birojiem visā Latvijā.