“METRUM” izstrādājis vadlīnijas dabas aizsardzības plānu integrēšanai teritorijas plānojumos

“METRUM” izstrādājis vadlīnijas dabas aizsardzības plānu integrēšanai teritorijas plānojumos

29.aprīlī “METRUM” speciālisti piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajā konferencē „Dabas aizsardzības plāna un teritorijas plānojuma integrētas izstrādes ieguvumi un riski”, tādējādi noslēdzot divu mēnešu darbu pie projekta „Vadlīnijas dabas aizsardzības plāna integrēšanai teritorijas plānojumā” izstrādes.

Vadlīniju izstrādes pamats ir pilotprojekta „Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna sagatavošana un integrēšana teritorijas plānojumā” izstrādes laikā gūtā pieredze, līdzās pieredzes vērtējuma sniegšanai, analizējot abu – teritorijas plānojuma un dabas aizsardzības plāna – dokumentu sasaisti teritoriāli un saturiski, kā arī meklējot jaunus risinājumus. Darbā liels uzsvars likts uz ainavu plānošanu – kā iespējamo instrumentu, kas atvieglotu dažādos integrēšanas meklējumus.

Aicinām iepazīties ar izstrādātājām vadlīnijām un to kopsavilkumu:

Vadlīnijas dabas aizsardzības plāna integrēšanai teritorijas plānojumā

Kopsavilkums