Aicinām iepazīties ar Aizkraukles novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju

Aicinām iepazīties ar Aizkraukles novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju

Aizkraukles novada dome apstiprinājusi Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto 1.redakciju kā galīgo redakciju.

Ar teritorijas plānojumu no 2. līdz 23.jūlijam visi interesenti var iepazīties Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aizkraukle.lv un „METRUM” tīmekļa vietnē www.metrum.lv.

Pēc minētā termiņa noslēguma Aizkraukles novada dome lems par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu.

Ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju iespējams iepazīties šeit.