AS “Latvijas Valsts meži” izsaka pateicību “Metrum” mērniekiem

Februāra beigās AS “Latvijas Valsts meži” rīkotā informatīvā seminārā sadarbības partneriem kadastrālās uzmērīšanas jomā tika atzīmēta arī valsts meža zemju uzmērīšanas desmitgade.

Notikumam par godu nozares labākajiem sadarbības partneriem tika pasniegti pateicības raksti, ko saņēma četri “Metrum” mērnieki. Īpašu pateicību par ilgstošu un sekmīgu sadarbību valsts meža zemju uzmērīšanā kā vienīgais no uzņēmumiem saņēma arī pats “Metrum”.

Par priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu valsts meža zemju robežu uzmērīšanu pateicības rakstu saņēma “Metrum” mērnieki Tālrīts Krastiņš, Uldis Dambītis Dambergs, Ģirts Jākobsons un Lelde Kiverjaka.

Šo desmit gadu laikā “Metrum” speciālistu veiktā darba apjoms valsts meža zemju robežu uzmērīšanā ir milzīgs, būtiski apsteidzot jebkura cita uzņēmuma paveikto.

“Metrum” vadība izsaka pateicību darbiniekiem par lieliski paveiktu darbu.

Pateiciba_Metrum_LVM