Teritorijas attīstības plānošanai jākļūst elastīgākai un procesā vairāk jāiesaista sabiedrība

Teritorijas attīstības plānošanai jākļūst elastīgākai un procesā vairāk jāiesaista sabiedrība

Teritorijas attīstības plānošanai jākļūst elastīgākai un procesā vairāk jāiesaista sabiedrība - tāds bija galvenais secinājums pēc ikgadējās teritorijas attīstības plānošanas konferences, ko 28.maijā rīkoja uzņēmums "Metrum" sadarbībā ar Latvijas Teritoriālplānotāju asociāciju.

Ceturtdien, 2015.gada 28.maijā Rīgā, konferenču centrā “Citadele”, notika ikgadējā teritorijas attīstības plānošanas konference, kas šoreiz bija veltīta atskatam uz nozares attīstību pēdējo 25 gadu laikā, vienlaikus sniedzot priekšlikumus tālākam darbam nozares attīstībā. Kā viena no galvenajām konferencē izskanējušajām tēzēm, raugoties nākotnē, bija nepieciešamība teritorijas attīstības plānošanas procesu padarīt elastīgāku, mazinot pašlaik esošo strikto normatīvismu.

„Konferencē akcentētie jautājumi apliecināja, ka plānošana ir process ar konkrētiem starpposmiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izskatā. Nav nevienas valsts pasaulē, kurā teritorijas attīstības plānošanas sistēma tiktu uzskatīta kā nevainojama, un nenotiktu diskusijas par vēlamajiem uzlabojumiem. Konference bija laba iespēja novērtēt nozares attīstību un uzklausīt viedokļus par nozares attīstību nākotnē,” norāda Andis Kublačovs, Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs.

SIA „Metrum” vadītājs Dinārs Ozols atzīmē: „Konferences laikā runātāji vairākkārt atzīmēja, ka nākotnes uzdevums teritorijas attīstības plānošanai ir kļūt elastīgākai un laikmetīgākai, mazināt normatīvo slogu un arvien vairāk ļaut sabiedrībai noteikt kādā vidē tā vēlas dzīvot. Klausoties jaunās paaudzes plānotāju izpratni par savu nozari, esam pārliecināti, ka šis mērķis ir sasniedzams.”

Konferencē „Ceturtdaļgadsimts neatkarīgās Latvijas teritorijas attīstības plānošanā – no kurienes nākam un uz kurieni ejam?” ar savu viedokli, pārdomām un vērtējumu dalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, kā arī šobrīd nozarē praktizējošie arhitekti un teritorijas attīstības plānotāji.

Pasākuma goda lektors, Toronto dzīvojošais arhitekts un pilsētplānotājs, Andris Roze stāstīja par nozares pirmajiem soļiem neatkarīgajā Latvijā un pirmā Rīgas pilsētas attīstība plāna izstrādi pēc neatkarības atgūšanas. Atskatoties uz plānošanas pirmsākumiem neatkarīgajā Latvijā, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece vides jautājumos Gunta Lukstiņa atzīmēja, ka deviņdesmitajos gados bija liels entuziasms ne tikai no nozares profesionāļiem, bet bija liela ieinteresētība arī no politiķu un citu jomu speciālistiem. Konferences otrajā daļā pašvaldību speciālisti, praktizējoši arhitekti un plānotāji akcentēja investoru vēlmes un atzīmēja lokālplānojumu kā pietiekami elastīgu plānošanas dokumentu.

Konferences norises laikā dalībnieki tika aicināti izteikt viedokli par nozares attīstību. Pašvaldību plānotāji un nozarē strādājošie speciālisti norādīja, ka sabiedrībā kopumā ir augusi izpratne par plānošanas dokumentiem un to nozīmi, kā arī atzīmēja informācijas tehnoloģiju ietekmi uz nozares attīstību. Domājot par tālāku nozares attīstību, konferences dalībnieki mudināja samazināt normatīvo aktu daudzumu plānošanas procesā un vairāk iesaistīt sabiedrību.

Konferenci rīkoja SIA “Metrum” sadarbībā ar Latvijas Teritoriālplānotāju asociāciju.

Informācija par konferenci un runātāju prezentāciju materiāli http://metrum.lv/lv/konference