Par dabas aizsardzības plānu izstrādi laikrakstā "Dienas bizness"

Par dabas aizsardzības plānu izstrādi laikrakstā "Dienas bizness"

"Dabas aizsardzības plāna izstrāde ir laikietilpīgs process kurā iesaistīti daudz dažādi speciālisti, piemēram, Metrum plānus izstrādā ģeogrāfi un vides speciālisti, bet specifisko jomu eksperti - ornitologi, entomologi, ihtiologi u.c. - tiek piesaistīti konkrētam projektam."

Vairāk par Metrum lomu dabas aizsardzības plānu izstrādē "Dienas bizness" rakstā "Kompromisu meklējumos"