Metrum piedalās Jauno dabaszinātnieku un matemātiķu līgas svētkos

Metrum piedalās Jauno dabaszinātnieku un matemātiķu līgas svētkos

Pagājušajā nedēļas nogalē modernākajā studiju ēkā Baltijā – jaunajā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, Torņakalnā tika atklāta Jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolu organizēto nodarbību sezona skolēniem, kurā kā pasākuma atbalstītājs piedalījās arī Metrum.

Latvijas Universitātē darbojas Jauno biologu, fiziķu, ģeogrāfu un ķīmiķu skolas, Vides akadēmija, kā arī Mazā matemātikas universitāte, kas visa mācību gada garumā piedāvā LU studentu un mācībspēku rīkotas nodarbības 8.-12.klašu skolēniem. Lai iepazītu katru no skolām, 2015.gada 3.oktobrī vairāk nekā 400 skolēnu no visas Latvijas izmēģināja spēkus dabaszinātņu un eksakto mācību priekšmetu darbnīcās – viena no šīm darbnīcām bija nodota Metrum darbinieku pārraudzībā.

FOTOGALERIJA

Uzņēmuma darbinieki, sniedzot ieskatu iegūto zināšanu praktiskajam pielietojumam darba tirgū, savā darbnīcā iepazīstināja ar darbības trīs pamatnozarēm – mērniecību, fotogrammetriju un teritorijas attīstības plānošanu.   Metrum ĢIS ražošanas vadītājs Artis Markots ļāva skolniekiem pārbaudīt vai jaunā Latvijas Universitātes ēka ir uzmērīta pareizi, savukārt plānošanas projektu vadītājas Vita Jevdokimova un Ilze Circene pastāstīja par Torņakalna teritorijas attīstību, sākot no leduslaikmeta līdz idejām, kuras plānots realizēt nākotnē.

Līdzās Latvijas Universitātes fakultāšu dekāniem, pasākumā uzrunu teica arī Metrum vadītājs Dinārs Ozols. Viņš skolēniem akcentēja, ka pieņemot darbinieku darbā, ir svarīgas trīs lietas - zināšanas, pieredze un degsme. Viņš atzina, ka tās ir svarīgākās darba ņēmēja kvalitātes, kas rūp darba devējiem, piebilstot, ka studiju laikā iegūtās zināšanas iespējams pielietot arī pieredzes veidošanā, izvēloties Metrum uzņēmumu kā prakses vietu. Iepazīstoties ar jaunajām LU telpām, viņš atzina, ka labprāt arī pats turpinātu studijas Latvijas Universitātē.

Jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolu svētkus LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs kopā ar skolām organizē jau ceturto gadu, bet Metrum trešo gadu ir svētku atbalstītājs.

Par LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru

Centrs 2011.gada nogalē dibināts ar mērķi veidot tiltu starp Universitāti un skolu, sniedzot profesionālu atbalstu skolotājiem un skolēniem. Centra uzdevumi ir sekmēt dabaszinātņu un matemātikas izglītības kvalitāti un veicināt jauniešu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, rosinot izvēlēties karjeru eksaktajā jomā.