Veikti A.Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas projekta galējie mērījumi

Veikti A.Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas projekta galējie mērījumi

2015.gada rudenī Latvijas vadošā mērniecības uzņēmuma "Metrum" speciālisti veica galējos kontrolmērījumus, noslēdzot Augusta Deglava ielas galā esošās kādreizējās pilsētas izgāztuves rekultivācijas projektu, ko īstenoja būvsabiedrība "Merks".

"Metrum" šajā projektā piedalījās visu tā realizācijas laiku, sākot jau no izpētes stadijas līdz pat projekta nodošanai. Uzņēmums projekta ietvaros veica pārvietojamā apjoma aplēses, gatavojot konkursa piedāvājumu un precizējošos aprēķinus. Vēlāk, jau projekta realizācijas gaitā,. "Metrum" speciālisti veica ikmēneša kontrolmērījumus, piegādājot būvkompānijai detalizētus mērījumus un ortofoto (fotokarti). Projekta noslēgumā tika veikti pēdējie kontrolmērījumi, kā arī sagatavots gala situācijas ortofoto (fotokarte) un aerofoto materiāls.

Projekta realizācijas gaitā “Metrum” pielietoja plašu tehnoloģiju spektru – topogrāfiskos uzmērījumus, aerolāzerskenēšanu un aerofotografēšanu, izmantojot bezpilota lidaparātu un lidmašīnu.

Būvkompānijas “Merks” realizētajā rekultivācijas projekta īstenošanas laikā tika pārvietoti 0,93 miljoni kubikmetri zemes, kas atbilst 75 tūkstošiem lielo autokravu, tika izveidots kalns gandrīz 36 metru augstumā, sakopta gandrīz 21 hektāru lielā izgāztuves platība, atbrīvojot vietu arī turpmākai apkārtesošās infrastruktūras attīstībai, kā arī tika īstenoti pasākumi vides piesārņojuma mazināšanai.

Atkritumu izgāztuve Augusta Deglava ielā tika izveidota 1956.gadā, bet 1973.gadā, kad tika izveidota izgāztuve Getliņos, tā tika slēgta, lai gan nesankcionēta tās izmantošana turpinājās vēl līdz pat astoņdesmito gadu beigām. Deglava ielas izgāztuves teritorijā līdz šim nebija veikti nekādi labiekārtošanas vai sakopšanas darbi.

Izgāztuves aerofoto pēc rekultivācijas

Metrum_2015_12_08_Izgaztuves_aerofoto_pec_rekultivacijas

Izgāztuves reljefs pirms rekultivācijas

Metrum_2015_12_08_Izgaztuves_reljefs_pirms_rekultivacijas

Izgāztuves reljefs rekultivācijas gaitā

Metrum_2015_12_08_Izgaztuves_reljefs_rekultivacijas_gaita