Metrum veic Dārziņu apkaimes tematiskā plānojuma izstrādi Rīgā

Metrum veic Dārziņu apkaimes tematiskā plānojuma izstrādi Rīgā

Saskaņā ar Rīgas domes lēmumu “Par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” tiek uzsākta tematiskā plānojuma izstrāde, ko veic uzņēmums “Metrum”.

Tematiskā plānojuma mērķis ir attīstīt Dārziņu apkaimes teritorijas publiskās infrastruktūras – meliorācijas sistēmas, transporta, pakalpojumu objektu, veselības aprūpes un izglītības iestāžu, inženiertīklu izvietojuma un publiskās ārtelpas nodrošinājumu, tā radot priekšnoteikumus Dārziņu apkaimes sociālekonomiski un telpiski līdzsvarotai attīstībai nākotnē.

Tematiskā plānojuma teritorija noteikta visas Dārziņu apkaimes platībā – 434 ha (tajā skaitā piekrastes ūdens teritorija – 52 ha).

Dārziņi ir Rīgas pilsētas apkaime Latgales priekšpilsētā. Apkaime savu nosaukumu ieguva pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, kad Latvijas rūpniecisko kompleksu dārzkopības kooperatīvi saviem darbiniekiem šajā vietā Čuibes kroga apkārtnē sāka piešķirt nelielus zemes pleķīšus mazdārziņu ierīkošanai. Šodien apkaime ir izveidojusies par monofunkcionālu (savrupmājas un vasarnīcas) teritoriju, tomēr apkaimes ģeogrāfiskais novietojums - tuvu satiksmes artērijai Maskavas ielai un Daugavai - ir labs pamats pilnvērtīgas apkaimes veidošanai, attīstot tās identitāti un palielinot tās patstāvīgumu.

Informācija arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā internetā