Norisinājusies Ogres pilsētas centra daļas lokālplānojuma pirmās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme

Norisinājusies Ogres pilsētas centra daļas lokālplānojuma pirmās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme

15.05.2017. Ogres novada pašvaldības darbinieki aicināja interesentus uz Ogres pilsētas centra daļas lokālplānojuma pirmās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmi, kuras laikā, piedaloties lokālplānojuma izstrādātāju pārstāvjiem un pašvaldības speciālistiem, ikvienam interesentam bija iespēja iepazīties ar lokālplānojuma risinājumiem.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi vadīja Ogres novada pašvaldības Attīstības departamenta būvvaldes vadītāja Inese Pivare. Par lokālplānojuma risinājumiem informēja SIA “METRUM” Telpiskās plānošanas daļas vadītāja Māra Kalvāne.

Informējam, ka lokālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies līdz 31.05.2017.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem  līdz 31.05.2017. var iepazīties:

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi līdz šī gada 31.maijam (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads, norādot “Vēsturiskā centra lokālplānojumam”.

Viedokli un priekšlikumus līdz 31.05.2017. var izteikt arī elektroniski tīmekļa vietnē - geolatvija.lv.

Saistītās ziņas: