SIA “METRUM” uzsāk lokālplānojuma izstrādi teritorijai Zaķusalā

SIA “METRUM” uzsāk lokālplānojuma izstrādi teritorijai Zaķusalā

SIA “METRUM”, pamatojoties uz 11.04.2017. Rīgas domes lēmums Nr.5084 „Par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”, uzsākusi lokālplānojuma izstrāde teritorijai Zaķusalā.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam un kompleksi rast risinājumus teritorijas turpmākai attīstībai.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „Merks”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”.

Lokālplānojuma izstrāde varētu ilgt no pusotra līdz diviem gadiem. Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, lokālplānojums tiks nodots publiskajai apspriešanai. 12 hektāru lielais zemes gabals starp Latvijas Televīzijas torni un Salu tiltu pieder būvkompānijas Merks meitas uzņēmumam Zaķusalas Estate.

2016. gada SIA "Zaķusala Estates" izsludināja atklāto konkursu "Par labāko Zaķusalas teritorijas telpiskā plānojuma attīstības vīzijas koncepcijas izstrādi”. Tas tika organizēts ar mērķi iegūt iespējami labāko un ekonomiski pamatotāko teritorijas telpiskā plānojuma attīstības koncepcijas priekšlikumu ar efektīvāko un funkcionālāko arhitektonisko un pilsētbūvniecisko vērtību.

Pirmā vieta tika piešķirta darbam TE777 (autori arhitektu apvienība RUUME Arhitekti).

Konkursa darbs tiks ņemts par pamatu lokālplānojuma izstrādei. Prēmētā darba telpiskās attīstības koncepcija tiks detalizēta un izstrādāta projekta turpmākajā attīstībā.

Ar lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu un lokālplānojuma robežu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē.