Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Izstrādāta interaktīva karte Jurmala.tergis.lv, kur var pārliecināties par saņemtajiem iesniegumiem un iepazīties ar iesniegtajiem priekšlikumiem Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

Turpinot darbu pie Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes, 2019. gada septembrī ir uzsākta saņemto priekšlikumu izvērtēšana Jūrmalas teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā.

 

Priekšlikumi tiek izskatīti pēc teritoriāla principa (Bulduri, Dzintari, Majori, Ķemeri u.c.). Iesniegumi tiek vērtēti pēc noteiktiem kritērijiem (īpašumtiesības, apgrūtinājumi, inženiertehniskais nodrošinājums, piekļuve u.c.). Līdz 2019. gada 24. septembrim ir saņemti vairāk nekā 350 iesniegumi.

 

Lai iesniedzēji varētu pārliecināties, ka iesniegums ir saņemts, kā arī, lai citi varētu redzēt teritorijas, par kurām ir saņemti priekšlikumi, ir izveidota interaktīva karte, kas pieejama vietnē Jurmala.tergis.lv. Kartē attēloti līdz 24.09.2019. saņemtie iesniegumi un īss to apraksts. Gadījumā, ja jūsu iesniegums nav attēlots kartē un tas ir iesniegts līdz 24.09.2019., aicinām sazināties ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāju SIA "METRUM" (metrum@metrum.lv, tālr. 67860305)!

Aicinām Jūrmalas iedzīvotājus aktīvi sekot līdzi Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesam un, ņemot vērā lielo iesniegumu skaitu, būt saprotošiem un atsaucīgiem!