Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešan

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsākta Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, kura izstrādātājs ir SIA “METRUM”.

Publiskā apspriešana turpināsies no 2020.gada 10.jūnija līdz 2020.gada 20.jūlijam.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas “Zemes nama” ēkas vestibilā Edinburgas prospektā 75, iepriekš piesakot apmeklējumu un norādot vēlamo apmeklējuma laiku. E-pasta adrese vai tālrunis apmeklējuma pieteikšanai: daina.klauge@jurmala.lv, tālrunis 20272367; rita.ansule@jurmala.lv; tālrunis 29425622; solvita.beitane@jurmala.lv tālrunis 67751590.

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un Vides pārskatu var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv .

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, iepriekš piesakoties pa tālruni vai e-pastā. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks

- 2020.gada 2.jūlijā plkst.18.00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;

- 2020.gada 9.jūlijā plkst.18:00, Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā;

- 2020.gada 16.jūlijā plkst.18.00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē lūdzam iepriekš pieteikties:

daina.klauge@jurmala.lv , tālrunis 20272367;

rita.ansule@jurmala.lv , tālrunis 29425622;

solvita.beitane@jurmala.lv , tālrunis 67751590.