METRUM izstrādā lokālplānojumu Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā

METRUM izstrādā lokālplānojumu Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā

METRUM, lokālplānojuma Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa teritorijai izstrādes ietvaros, ir sagatavojusi publiski pieejamu platformu, kurā ikvienam ir iespēja izteikt savu viedokli un idejas par lokālplānojuma teritorijas esošajām problēmvietām un tās perspektīvo attīstību.

METRUM, veiksmīgi piedaloties Rīgas Tehniskās universitātes izsludinātajā iepirkumā, 2020.gada rudenī noslēdza līgumu par lokālplānojuma izstrādi RTU kompleksa teritorijai. Tā izstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu teritorijas attīstības iespējas un radītu priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai, atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas Tehniskās universitātes attīstības plāniem. Tie paredz, ka viens no RTU ilgtermiņa stratēģiskiem uzdevumiem ir vienotas RTU studentu pilsētiņas izveide Ķīpsalā un tās tiešā tuvumā, reprezentējot šo kompleksu kā būtisku Rīgas pilsētvides zīmola sastāvdaļu un izveidojot Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru.

Lokālplānojuma uzdevums ir veidot jaunu Ķīpsalas dienvidu daļas pilsētbūvniecisko tēlu, respektējot Vecrīgas panorāmas un uztveres zonas un skatu punktus, kā arī Ķīpsalas vēsturiskās apbūves klātesamību, vienlaikus attīstot publisko ārtelpu un veicinot ūdens un krastmalu izmantošanu rekreācijai un nodrošinot Zunda kanāla ūdens un krastmalas pieejamību.

Lokālplānojumā paredzēts pārskatīt esošos transporta infrastruktūras un satiksmes organizācijas risinājumus, t.sk. izstrādāt perspektīvā sabiedriskā transporta infrastruktūras nodrošinājuma risinājumus un nodrošināt nepieciešamos papildinājumus un uzlabojumus transporta infrastruktūras attīstībā, nepieciešamības gadījumā veicot ielu sarkano līniju korekciju.

Projekta ietvaros, ņemot vērā teritorijas platību, universitātes un teritorijas lietotāju vajadzības, METRUM ir sagatavojusi publiski pieejamu platformu jeb interaktīvo karti interneta vidē, kur ikviens var izteikt savu viedokli un idejas, kā arī iepazīties ar citu izteiktajiem priekšlikumiem. Tādēļ, aicinām visus interesentus iepazīties ar jauno platformu un palīdzēt METRUM plānošanas speciālistiem labāk izvērtēt teritoriju, ieraudzīt nepamanīto, uzsvērt vajadzīgo, lai rezultātā sagatavotu risinājumus gan transporta un gājēju infrastruktūras attīstībai, sociālās infrastruktūras attīstībai, gan apbūvei un publiskās ārtelpas attīstībai.

Dodies uz kipsala.tergis.lv un esi daļa no lokālplānojuma izstrādes procesa!