Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Dalīties sociālajos tīklos:

SIA “METRUM”, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016. gada 8. decembra lēmumu Nr. 2.§5. (protokols Nr.33.) “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030. gadam izstrādes uzsākšanu”, izstrādājusi Ķekavas novada teritorijas plānojuma darba variants.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top