Lepojamies ar Jums – Kuldīga!

SIA “METRUM” sveic Kuldīgas novada pašvaldību ar Kuldīgas vecpilsētas iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Izsakām pateicību par iespēju līdzdarboties šajā  procesā, izstrādājot gan lokālplānojumu Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, gan piedaloties UNESCO nominācijas “Kuldīga/Goldingena Kurzemē” pārvaldības plāna projekta izstrādē. Komandas darbs nes patiesus panākumus! Mums bija gandarījums strādāt ar Kuldīgas vecpilsētas unikālajām vērtībām un cilvēkiem, kas deg par tām! Lepojamies ar Jums – Kuldīga!

Kuldīgas plānojums
Kuldīga
Scroll to Top