LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA TERITORIJAI APTIEKAS IELĀ, STARP KUNDZIŅSALAS ATTEKU UN SARKANDAUGAVAS UPI

18.10.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-3000-lē “Par teritorijas Aptiekas ielā, starp Kundziņsalas atteku un Sarkandaugavu, lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus teritorijas daudzfunkcionālai un ilgtspējīgai izmantošanai veicot bijušās industriālas teritorijas revitalizāciju.
Lokālplānojuma ierosinātāji — SIA “Prospectum” un SIA “Trompovska Kvartāls”, izstrādātājs — SIA “METRUM”. 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2023. gada 1.novembra līdz 30.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 16. novembrī plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lokālplānojuma materiāli pieejami tīmekļa vietnē Ģeolatvija.lv:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19794

Lai nodrošinātu iespēju Sarkandaugavas un Kundziņsalas apkaimju iedzīvotājiem iepazīties ar projektu, tā izstrādātājiem un attīstītājiem arī KLĀTIENĒ, aicinām piedalīties PAPILDUS DISKUSIJĀ, kas notiks 11.11.2023. pulkst. 12.00 lokālplānojuma teritorijā – vēsturiskajā rūpnīcas “Provodņiks” ēkā, Ganību dambī 63 (A ieeja). Gaidīsim apkaimes iedzīvotājus ar siltu tēju un svētku noskaņojumā.

Scroll to Top