METRUM izstrādā Siguldas novada teritorijas plānojumu un iesaista studentus Egļupes, Lēdurgas un Mālpils ciemu plānošanā

Sigulda, plānošana

SIA “METRUM” teritorijas plānotāji ciešā sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības speciālistiem 2024. gada sākumā uzsāka darbu pie jaunā Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādes. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie esošās situācijas apzināšanas. Pilnvērtīgam darba procesam savus priekšlikumus bija aicināti izteikt arī iedzīvotāji. Uz šo brīdi ir saņemti apmēram 130 iesniegumi ar priekšlikumiem.

Š.g. 5. aprīlī Siguldas novadu apmeklēja Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studenti, kuri studiju ietvaros izvēlējās veikt atbildīgu uzdevumu – iesaistīties jaunā teritorijas plānojuma izstrādē. Studiju ietvaros topošie speciālisti kopā ar pasniedzējiem padziļināti izpētīja trīs novada ciemus – Egļupi, Lēdurgu un Mālpili.

Studenti savu redzējumu par šo apdzīvoto vietu dzīvināšanas iespējām un idejām to telpiskās struktūras attīstībai, SIA “METRUM” arhitektes un Latvijas Universitātes pasniedzējas Māras Kalvānes vadībā, Siguldas novada pašvaldībai prezentēja 31. maijā. Sakām paldies par vērtīgajām idejām, priekšlikumiem.

Scroll to Top