„METRUM” izstrādātais Rīgas teritorijas reljefa trīsdimensiju modelis palīdzēs novērst plūdu riskus

Dalīties sociālajos tīklos:

Rīgas pilsētas teritorijas reljefa trīsdimensiju modeļa izstrādi „METRUM” veica pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RDPAD) pasūtījuma, datus par galvaspilsētas teritorijas reljefu, apbūvi un veģetāciju jeb apstādījumiem iegūstot aero lāzerskenēšanas ceļā. Rīgas reljefa trīsdimensiju modelis izstrādāts projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības LIFE+ programma, un tā gaitā paredzēts veikt detalizētu hidroloģisko procesu un to ietekmes izpēti Rīgas teritorijā, izstrādāt galvaspilsētas plūdu riska pārvaldības plānu, kā arī īstenot vairākas citas aktivitātes.„Primārais reljefa trīsdimensiju modeļa uzdevums ir palīdzēt apzināt applūšanas riskiem pakļautās Rīgas teritorijas. Mūsu iegūtos reljefa, veģetācijas un apbūves datus būs iespējams savietot ar plūdu modelēšanas, kā arī dažādām vizualizācijas programmām,” skaidro „METRUM” Ģeogrāfisko informācijas sistēmu ražošanas vadītājs Artis Markots.Viņš uzsver, ka Latvijā līdz šim plūdu modelēšana ir bijusi apgrūtināta, jo informācija par apdzīvoto vietu reljefu bija nepilnīga. „Lai modelētu plūdus, nepieciešami precīzi dati gan par reljefu, gan arī attiecīgās teritorijas applūšanas varbūtību un iespējamo ūdens līmeni. Ja ar applūšanas varbūtības noteikšanu nav lielu grūtību, jo dažādās Latvijas vietās ir veikti mērījumi, kas ļauj aprēķināt, cik augsts ūdens līmenis plūdu gadījumā būs, tad dati par reljefu ir bijuši ļoti nepilnīgi un neprecīzi. Rīgas reljefa trīsdimensiju modeļa izstrādes gaitā iegūtā informācija turpmāk ļaus saņemt ļoti precīzu un ticamu rezultātu par pilsētas applūšanas riskiem. Tas ir arī svarīgi no pilsētas attīstības viedokļa,” norāda A.Markots.RDPAD skaidro, ka iepriekš reljefa trīsdimensiju modeli bija paredzēts izveidot, balstoties uz 1997.gadā iegūtiem ortofoto datiem. Tomēr šie dati ir novecojuši un, izvērtējot patlaban pieejamās tehnoloģijas un ģeogrāfisko informācijas sistēmu ekspertu viedokļus, par piemērotāko atzīta Light Detection and Ranging (LiDAR) datu iegūšanas metode, izmantojot aero lāzerskenēšanu. Šī metode nodrošina daudz precīzāku datu ieguvi.Skaidrojot aero lāzerskenēšanas priekšrocības salīdzinājumā ar citām datu ieguves tehnoloģijām, A.Markots akcentē augsto precizitāti: „No mūsu lidmašīnas raidītais lāzerstars, nonākot pie zemes, izplešas – daļa no tā atstarojas no koku lapotnes vai zariem, daļa – no vēl zemākiem zariem, bet vēl daļa nonāk līdz zemei. No viena signāla mēs iegūstam blīvu punktu mākoni, kas atspoguļo gan zemes reljefu, gan arī ēkas un veģetāciju. Citas datu ieguves metodes, kurās tiek izmantota aerofotografēšana, nesniedz tik precīzu informāciju, piemēram, tikai daļēji iespējams noteikt, kāds ir zemes reljefs zem kupliem kokiem. Lietojot aero lāzerskenēšanu, iespējams iegūt ļoti precīzus datus par zemes reljefu arī ar kokiem apaugušos apvidos.”RDPAD uzsver, ka „METRUM” iegūtos datus par būvēm un veģetāciju laika gaitā varēs papildināt un izmantot tāda trīsdimensiju modeļa izveidei, kurā būs redzams ne tikai pilsētas teritorijas reljefs, bet arī ēkas, ielas un koki. Tāpat nākotnē trīsdimensiju modelī būs iespējams ievietot un izvērtēt jaunas būvniecības priekšlikumus, saskaņotus būvprojektus un objektus celtniecības stadijā, tādejādi atvieglojot lēmumu pieņēmšanas procesu. „Izmantojot pilsētas trīsdimensiju modeli, analīzes iespējas ir ļoti plašas, piemēram, plānojot jaunu apbūvi, ir iespējams ļoti precīzi modelēt insolācijas izmaiņas. Atšķirībā no patlaban arhitektu bieži lietotās metodes, kad konkrētas vietas fotoattēlā tiek virtuāli iestrādāts plānotais objekts, esošās apbūves trīsdimensiju modelis ļaus būvniecības ieceri izvērtēt objektīvi, izslēdzot jebkādas pārpratumu iespējas un subjektīvu skatījumu,” skaidro A.Markots.Līdz šim „METRUM” teritoriju trīsdimensiju modeļu izstrādi, izmantojot kā lāzerskenēšanu, tā arī aerofotografēšanu, veicis gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Pilsētplānošanas vajadzībām izstrādāti trīsdimensiju reljefa modeļi Liepājai, Ventspilij, Saldum, savukārt plūdu modelēšanai sagatavoti dati Liepājai, Jelgavai, Ķekavas novadam. Patlaban tiek strādāts pie Ozolnieku novada ūdens līmeņu un applūstošo teritoriju noteikšanas.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top