LIDAR datu iegūšana - Kurzemē - (dati uz 08.05.2023)

IZPILDITIE apjomi LIDAR 2023-05-07

LIDAR datu iegūšana, izmantojot tālizpētes metodes datu iegūšanai no gaisa. Lidojuma mērķis – datu iegūšana Kurzemes pusē. Šobrīd tiek plānots, ka tiek pabeigts 7 un 8 bloks. Tad lidmašīnai tiek veikta tehniskā apkope un turpinām darbu pie blokiem 10 – 16. 

Atbilstoši laika apstākļiem, datu iegūšanas bloki tiek koriģēti, vienā pacelšanās dienā var tikt iegūti dati par 1100-1300 kvkm. Aviācija – ģeodēzija – fizika – tehnoloģijas – zināšanas tiek saplūst vienā kopumā, lai iegūtu LIDAR datus.

LIDAR (Light Detection and Ranging) ir tehnoloģija, kas ļauj veikt attālinātu reljefa un objektu mērīšanu, izmantojot lāzerpulsa signālus. Šī tehnoloģija ir ļoti noderīga pilsētvides plānošanas procesā, jo tā sniedz detalizētu informāciju par attēlojamo teritoriju, kas var palīdzēt veidot precīzus un efektīvus plānošanas modeļus. 

  • LIDAR datu izmantošana zemes pārvaldības izpratnē var būt ļoti noderīga, īpaši ar ilgstošām novērošanas iespējām, novērojot zemes reljefa izmaiņas. Viena no galvenajām LIDAR datu izmantošanas iespējām ir reljefa mērīšana. Šī informācija ir būtiska, lai izvērtētu, kā labāk izmantot esošo teritoriju, kā veicināt cilvēku un automobiļu kustību, kā arī, lai plānotu būvniecības projektus. 
  • LIDAR datu izmantošana palīdz optimizēt pilsētvides izmantošanu, tādējādi veicinot efektīvāku transportu, uzņēmējdarbības attīstību un cilvēku dzīves kvalitāti. Turklāt, LIDAR datu izmantošana ļauj arī izveidot precīzus tiešsaistes kartes un 3D attēlus, kas palīdz plānošanas procesā. Tas var palīdzēt plānotājiem apzināt teritorijas bedres un augstumu svārstības, kas noder, lai noteiktu, kā labāk var izmantot katru kvadrātmetru un izveidot pievilcīgu un funkcionālu pilsētvides dizainu.
  • Iegūtie LIDAR dati par reljefu, virsmu topogrāfiju, zemes kustību un tā tālāk var palīdzēt lauksaimniekiem un mežu pārvaldniekiem, izmantojot šos datus, lai uzlabotu produktivitāti un uzturētu teritorijas. Precīzās lauksaimniecības uzņēmumi var izmantot LIDAR datus, lai novērtētu augu veselību, labāk prognozētu ražu un izkliedētu mēslošanas līdzekļus un pesticīdus tikai tad, kad tie ir tiešām nepieciešami.
  • Meža pārvaldniekiem LIDAR dati var palīdzēt novērtēt mežu plānošanu un uzlabot izmeklēšanu, nodrošinot aktuālu un precīzu informāciju par virsmu, koku augšanu un ražu. LIDAR datu izmantošana var palīdzēt izveidot precīzākas un orientētākas modeļus par zemes teritoriju, uzlabojot iekārtas un resursu apstrādes organizāciju, efektīvi izmantojot laukus un samazinot lauksaimniecības un mežu pārvaldības izmaksas.

LIDAR dati ir neatsverami pilsētplānošanā, kā arī objektu analīzei vides telpā. Turpmāk tiek veikta LIDAR datu analīze, izveidojot Digitālo virsmas modeli (DSM) un Digitālo zemes modeli (DTM). LIDAR datu izmantošana ļauj arī plānotājiem izprast vides mainības, piemēram, klimata pārmaiņas un dabas katastrofu ietekmi uz teritoriju. Šāda informācija palīdzēs plānot jaunas būvju projekcijas, kas būs labāk pielāgotas nākotnes vides pārmaiņām un kas būs ilgtspējīgākas.

Scroll to Top