„METRUM” uzsācis divu jaunu teritorijas plānojumu izstrādi Latgales reģionā

Dalīties sociālajos tīklos:

Šos teritorijas plānojumus „METRUM” plāno pabeigt līdz gada beigām, kad beigsies Ministru kabineta noteiktais pašvaldību teritoriju plānošanas izstrādes termiņš. Latgales pašvaldībām interese par teritorijas plānojumu izstrādi ir liela, taču daudzas no tām, lai uzsāktu šo procesu, pašlaik vēl gaida valsts mērķdotācijas. Ilgtermiņā tas nozīmē valsts noteikto pašvaldību teritoriju plānošanas termiņu kavēšanu.„Viena no problēmām – pašvaldības Latgalē ir teritoriāli nelielas, tāpēc plānojuma izstrādei nepieciešamās izmaksas pārsniedz to budžetu iespējas. Savukārt mērķdotāciju saņemšana ieilgst, jo Latgales pašvaldību ir skaitliski daudz,” saka „METRUM” Latgales reģiona teritorijas plānošanas nozares vadītāja Terēzija Kruste.Šo apstākļu kopuma rezultātā daudzās Latgales reģiona pašvaldībās teritorijas plānojumu izstrāde netiek uzsākta savlaicīgi. Šāda problēma pastāv arī citās teritoriāli nelielajās Latvijas pašvaldībās. „Tādējādi perspektīvā reģioni, kur plānojumu un attīstības programmu izstrāde pašvaldībās aizkavējas, izaugsmes ziņā var atpalikt no teritorijām, kur šie procesi norit aktīvi,” saka „METRUM” teritoriju plānošanas attīstības vadītājs Andis Kublačovs.Kopumā „METRUM” patlaban Latgalē izstrādā sešus teritorijas plānojumus. No tiem trīs – Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta, Preiļu rajona Pelēču pagasta un Daugavpils rajona Ilūkstes novada Šēderes, Pilskalnes un Bebrenes teritorijas plānojumi šobrīd atzinuma saņemšanai iesniegti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.Līdz marta beigām plānots pabeigt Rēzeknes rajona Pušas pagasta teritorijas plānojumu, kam gala redakcija pašlaik tiek gatavota sabiedriskajai apspriešanai.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top