Notiks teritorijas attīstības plānošanas konference “Investori un pašvaldības – sabiedrotie vai pretinieki?”

Dalīties sociālajos tīklos:

„Šogad turpinām pērn aizsākto tradīciju, reizi gadā aicinot uz kopīgu pasākumu attīstības plānošanas procesos iesaistītās puses. Investīciju ieplūšanai Latvijā šobrīd ir būtiska loma mūsu visu labklājības līmeņa celšanai nākotnē. Tāpēc ir svarīgi izvērtēt, vai mūsu darbības ir vērstas uz sadarbību ar investoriem,” uzsver „METRUM” telpiskās plānošanas nozares vadītājs Mārtiņš Trukšāns.Konferencē “Investori un pašvaldības – sabiedrotie vai pretinieki?” tiks apskatīti tādi temati kā pašvaldību lēmumu pieņemšana plānošanas procesā, pašvaldību un attīstītāju sinerģija infrastruktūras izbūvē, pašvaldību pieredze sadarbībā ar attīstītājiem, kā arī attīstītāju pieredze investīciju projektos dažādās Latvijas administratīvajās teritorijās un ārvalstīs.“Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija pauž gandarījumu par “METRUM” iniciatīvu šādas teritorijas attīstības plānošanas konferences organizēšanai. Pagājušā gada konference ir vērtējama kā veiksmīgs sākums dialoga un savstarpējās izpratnes veicināšanai par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem starp nekustamā īpašuma attīstītājiem, publiskās pārvaldes speciālistiem un pašiem plānotājiem. Šā gada konferences tēma ir visnotaļ aktuāla, un tās gaitā ceram saklausīt ne tikai iesaistīto pušu savstarpējo kritiku, bet galvenokārt ieteikumus situācijas uzlabošanai,” pauž Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Andis Kublačovs.Konferencē uzstāsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta direktore Ingūna Urtāne, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis, tirdzniecības centru attīstītāja un apsaimniekotāja “Linstow Center Management” projektu direktors un Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Andis Kublačovs, mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmuma “METRUM” plānošanas projektu vadītāja Māra Kalvāne.Ļoti gaidīta ir konferences īpašā viesa – Karaliskā zvērinātu vērtētāju institūta (RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors) Vērtēšanas starptautiskā direktora Bena Eldera (Ben Elder) uzstāšanās. Viņš dalīsies attīstītāju un pašvaldību attiecību ārvalstu pieredzē.Konferenci “Investori un pašvaldības – sabiedrotie vai pretinieki?” rīko Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija sadarbībā ar pasākuma ģenerālsponsoru “METRUM”.Dalībai konferencē aicinām reģistrēties “METRUM” mājas lapas sadaļā

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top