Projekti / Mērniecība /

Dzelzceļa topogrāfiskā uzmērīšana

Dzelzceļa topogrāfiskā uzmērīšana

Pēc VAS „Latvijas dzelzceļš” sadarbības partnera SIA „Thales Rail Signalling Solutions Baltics” pasūtījuma SIA „Metrum” 2008. un 2009.gadā veica vairāku dzelzceļa posmu 200 hektāru kopplatībā topogrāfisko uzmērīšanu dzelzceļa kustības vadības sistēmas modernizācijas vajadzībām.

Darbu veikšana bija saistīta ar specifisku dzelzceļa prasību ievērošanu, piemēram, sliežu ceļa vadības un kontroles ierīču un elementu precīzu un pareizu uzmērīšanu. Veicot darbus, tika ievēroti stingri dzelzceļa drošības nosacījumi. Darbu izpildē daļēji tika izmantoti zemes virsmas un reljefa aerolāzerskenēšanas dati.