Projekti / Mērniecība /

AS „Latvijas gāze” maģistrālo gāzesvadu tīkla un aizsargjoslas zonas digitālā uzmērīšana

AS „Latvijas gāze” maģistrālo gāzesvadu tīkla un aizsargjoslas zonas digitālā uzmērīšana

Pēc AS „Latvijas gāze” pasūtījuma SIA „Metrum” 2008. un 2009.gadā veica „Latvijas gāzes” maģistrālo gāzesvadu tīkla un aizsargjoslas zonas digitālo uzmērīšanu trijos posmos: Rīga – Viļņa un Rīga – Panevēža 603 hektāru platībā, Rīga – Daugavpils 241,1 hektāra platībā, Rīga – Pleskava un Rīga – Izborska 1195 hektāru platībā.

Līgumu ietvaros „Metrum” 50 metrus platā joslā veica topogrāfijas uzmērīšanu, noteica gāzesvadu ierakšanas dziļumu, fiksēja gāzesvadu šķērsojošo inženiertehnisko komunikāciju atrašanās vietu un dziļumu, sastādīja gāzesvadu garenprofilu, atspoguļojot inženiertehnisko komunikāciju šķērsojuma vietas. Zemes virsmas un reljefa datus „Metrum” ieguva, ar uzņēmuma specializēto lidmašīnu veicot aerolāzerskenēšanu. Gāzesvada atrašanās vietas un dziļuma noteikšanai tika izmantots pazemes komunikāciju meklētājs. Topogrāfiskie dati tika sagatavoti 1:500 mērogā. Darbu izpildes gaitā, „Metrum” sadarbojoties ar vairākiem AS „Latvijas gāze” dienestiem, tika koriģēta sagatavojamo datu specifikācija atbilstoši katra dienesta vajadzībām.