LOKĀLPLĀNOJUMA UN TĀ VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES KOMPLEKSAM ĶĪPSALĀ

SIA „METRUM”  ir izstrādājis lokālplānojumu Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā.

Lokālpānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa un blakus esošās teritorijas optimālai attīstībai Ķīpsalā atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības statusam.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2023. gada 1.novembra līdz 30.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 27. novembrī plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās. .

Lokālplānojuma materiāli pieejami tīmekļa vietnē Ģeolatvija.lv:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22135

Scroll to Top