Rīgas teritorijas reljefa trīsdimensiju modeļa izstrāde

Dalīties sociālajos tīklos:

Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma SIA „METRUM” 2010.gadā, izmantojot uzņēmuma specializēto lidmašīnu, veica Rīgas aerolāzerskenēšanu un sagatavoja pilsētas teritorijas reljefa trīsdimensiju modeli. 3D modelis izstrādāts projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības LIFE+ programma, un tā gaitā veikta detalizēta hidroloģisko procesu un to ietekmes izpēte Rīgas teritorijā, izstrādāts galvaspilsētas plūdu riska pārvaldības plāns, kā arī īstenotas vairākas citas aktivitātes.„METRUM” iegūtos datus par būvēm un veģetāciju nākotnē plānots papildināt un izmantot tāda 3D modeļa izveidei, kurā būs redzams ne tikai pilsētas teritorijas reljefs, bet arī ēkas, ielas un koki. Modelī būs iespējams ievietot un izvērtēt jaunas būvniecības priekšlikumus, saskaņotus būvprojektus un objektus celtniecības stadijā, tādejādi atvieglojot lēmumu pieņēmšanas procesu.Iepriekš „METRUM” pilsētplānošanas vajadzībām izstrādājis trīsdimensiju reljefa modeļus arī Liepājai, Ventspilij, Saldum, savukārt plūdu modelēšanai sagatavoti dati Liepājai, Jelgavai, Ķekavas novadam, Ozolnieku novadam.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top