Ūdens piesārņojuma monitorings Rīgas jūras līcī

Dalīties sociālajos tīklos:

Ūdens piesārņojuma monitorings nepieciešams, lai noteiktu piesārņotās ūdenstilpnes un ūdens piesārņojuma daudzumu. Ātrākai piesārņojuma noteikšanai izmanto apstrādātus aerofoto datus, kur ar multispektrālās klasifikācijas metodi iespējams noteikt vides piesārņojuma daudzumu. Izmantojot šo metodi, speciālu programmatūru un datus dažādās spektra zonās, pusautomātiski vai automātiski veic apvidus objektu klasifikāciju. Rezultātā iegūst priekšstatu par piesārņotajām ūdenstilpnēm, piesārņojuma apjomu un intensitāti. Iegūtos datus tālāk izmanto atbildīgās instances piesārņojuma novērtēšanai un novēršanai.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top