Zemgales TV Atspēriens izaugsmei S5E09 - kopā ar METRUM

METRUM piedalījās video uzņemšanā par mērnieku, inženierģeodēzistu un tālizpētes datu speciālistu karjeras iespējām raidījumā – ZemgalesTV Atsperiens izaugsmei S5E09 – kopā ar METRUM!

Šis video tapa, lai informētu un ieinteresētu plašu sabiedrību par METRUM darbību un nozīmi šajās profesijās. Video uzņemšana ir daļa no par karjeras izvēlēm, kas veicina GEO zināšanu un prasmju attīstību un izplatīšanu visā pasaulē.

METRUM ir viens no vadošajiem ĢEO pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Mēs piedāvājam augstas kvalitātes un inovatīvus risinājumus dažādās jomās, piemēram, kartogrāfijā, inženierģeodēzijā, kadastrālā uzmērīšanā,  vides aizsardzībā, infrastruktūras plānošanā un būvniecībā. Uzņēmums ir arī aktīvs dalībnieks nevalstiskās organizācijās šajā nozarē.

Video uzņemšanas laikā METRUM speciālisti parādīja par savu profesionālo pieredzi un izaicinājumiem, ar ko viņi saskaras savā darbā. Viņi arī demonstrēja dažus no savas aprīkojuma un programmatūras piemēriem, kas ļauj veikt precīzus un efektīvus mērījumus un analīzes. Video mērķis ir parādīt sabiedrībai GEO profesiju daudzveidību un pievilcību, kā arī mudināt jauniešus izvēlēties šo karjeras virzienu.

METRUM lepojas ar savu kompetento un motivēto GEO speciālistu komandu, kas ir gatava dalīties ar savu zināšanu bagātību un aizrautību. METRUM cer, ka video uzņemšana būs interesanta un iedvesmojoša gan skatītājiem, gan pašiem dalībniekiem. METRUM pateicas organizatoriem par iespēju piedalīties šajā iniciatīvā un veicināt GEO izglītību un sadarbību Latvijā.

Pilns raidījuma ieraksts. Izvēlies mērnieka, ģeodēzista vai tālizpētes datu analītiķa karjeru! 

Scroll to Top