Apbūves un krasta erozijas konstatācija Latvijas teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, fiksējot to ortofotokartēs 2007.-2008.gads.

Dalīties sociālajos tīklos:

Šo projektu Ls 58 253 apjomā ir finansējis Latvijas vides aizsardzības fonds piekrastes pašvaldību, vides aizsardzības speciālistu, izglītības un zinātniski pētnieciskām vajadzībām.Projekta ietvaros ir iegūti piekrastes aerofoto attēli 500 km garumā 500 – 1000 metru platumā, sākot no Lietuvas līdz Igaunijas robežai. No aerofotogrāfijām ir izveidota piekrastes teritorijas ortofoto karte mērogā 1:2000 ar telpisko izšķirtspēju 20 cm dabā.Mēroga un kvalitātes ziņā šie ir visprecīzākie līdz šim iegūtie kartogrāfiskie dati par Latvijas piekrastes teritoriju. Līdzšinējās ortofoto kartes bija mērogā 1:10000.Jauniegūtie ortofoto materiāli salīdzināti ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 2003. – 2005. gada ortofoto datiem un ļauj secināt, ka pēdējo trīs gadu laikā apmēram 65 % Baltijas jūras piekrastes kopgaruma Latvijas teritorijā ir skārusi erozija dažādās pakāpēs.METRUM prezentācija par apbūves un krasta erozijas konstatāciju Rīgas jūras līča piekrastē, 2007. gada janvārisMateriāli ir apkopoti 17 DVD diskos. Valsts un pašvaldību iestādēm, vides aizsardzības organizācijām, izglītības iestādēm, tūrisma un atpūtas nozares vajadzībām, kā arī citiem lietotājiem nekomerciālai izmantošanai šie materiāli par interesējošo teritoriju ir pieejami bez maksas (sedzot sagatavošanas izmaksas).

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top