Author: METRUM

METRUM izstrādā Madonas novada Teritorijas plānojumu.

METRUM izstrādā Madonas novada Teritorijas plānojumu

METRUM, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Madonas novada pašvaldību ir uzsākusi Madonas novada Teritorijas plānojuma izstrādi. Projektu vadīs arhitekte Māra Kalvāne.
Uzsākot plānojuma izstrādi, tiks izvērtēti visi saņemtie ierosinājumi teritorijas atļautās izmantošanas un apbūves nosacījumu maiņai vai precizēšanai, sabiedrības iniciatīvas publisku teritoriju izveidošanai vai labiekārtošanai, vides ietekmju novēršanai. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību, tiks organizētas dažāda veida sabiedrības līdzdalības aktivitātes – sanāksmes, diskusijas, aptaujas, nodrošinot atvērtu teritorijas plānošanas procesu.

Lasīt vairāk »»

Mērnieks Rīgas birojā

MĒRNIEKU -INŽENIERĢEODĒZISTU darbu veikšanai BŪVOBJEKTOS MĒRNIEKU -INŽENIERĢEODĒZISTU darbu veikšanai BŪVOBJEKTOS  Pienākumi: izpildīt inženierģeodēziskos darbus būvobjektos; apstrādāt būvobjektu projekta rasējumu dokumentāciju, sagatavot no tiem lauka darbu sagataves;

Lasīt vairāk »»
Scroll to Top