„Metrum” atbalsta „Iespējamo misiju”

„Metrum” valdes loceklis un digitālās informācijas apstrādes nozares vadītājs Māris Krievs programmas „Iespējamā misija” ietvaros uzrunāja Aizupes pamatskolas skolēnus.

„Ievads spiegošanā” – tā saucās M.Krieva vadītā stunda. Viņš skolēniem pastāstīja ne vien par savām skolas gaitām, bet arī par informācijas apstrādes iespējām, izmantojot modernākās tehnoloģijas. Piemēram, kā veikt meža inventarizāciju – noteikt koku skaitu, to veselības stāvokli, vējgāzes skartās teritorijas un vietas, kur bebri sacēluši dambjus.

M.Krievs skolēniem arī atklāja savu karjeras ceļu un mudināja izvēlēties profesiju, kas patiktu, nevis vadīties pēc draugu ieteikumiem vai iespējām vairāk nopelnīt.