“Metrum” īsteno projektu ar ERAF līdzfinansējumu

“Metrum” īsteno projektu ar ERAF līdzfinansējumu

“Metrum” ar ERAF līdzfinansējumu realizē projektu “LIDAR KMI” metodes pielietošanas iespēju izvērtējums cirsmu fonda sagatavošanā un sortimentu iznākumu prognozēšanā”. “Metrum” projektu īsteno kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

ERAF_logoProjekta mērķis ir novērtēt LIDAR un aerofoto datu pielietošanas iespējas efektīvākai meža apsaimniekošanas plānošanai un noskaidrot, vai “LIDAR KMI” metodi ir iespējams pielietot cirsmu fonda sagatavošanā un sortimentu iznākumu prognozēšanā.

Projekta darba uzdevumi ir:
1.    Izveidot cirsmu novērtējumu no LIDAR datiem;
2.    Aprēķināt sortimentu struktūru no LIDAR datiem un salīdzināt to ar faktisko sortimentu iznākumu no harvestera datiem;
3.    Novērtēt LIDAR sniegtās informācijas pielietošanas iespējas cirsmu tehnoloģiskās shēmas sagatavošanā;
4.    Salīdzināt cirsmu novērtējumus un sortimentu prognozes, kas iegūti pēc dažādām metodēm (Harvesters, LIDAR, LVM Plānotāju ierīkotie PL);
5.    Sagatavot un novērtēt LIDAR sniegtās informācijas risinājumu pielietošanu meža apsaimniekošanas plānošanā.
6.    Ierīkot PL LIDAR datu kalibrācijas veikšanai.