Metrum Mērnieku skolai pirmais izlaidums

Metrum Mērnieku skolai pirmais izlaidums

Piektdien, 17.jūlijā, "Metrum" centrālā biroja konferenču zālē pirmie "Metrum" Mērnieku skolas absolventi saņēma sertifikātus, kas apliecina, ka viņi ir sekmīgi apguvuši mērnieka darbam nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas vispārējā ģeodēzijā un ģeodēzisko datu apstrādē, mērniecības instrumentu un datorprogrammu pielietošanā, tahimetrijā un topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanā.

"Metrum" Mērnieku skolu izveidoja, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti. Skolas mērķis ir sagatavot jaunos mērniekus, savukārt jau praktizējošiem mērniekiem radīt iespēju pilnveidot savas zināšanas. Skolas programmas apjoms bija 14 dienas, jeb 98 akadēmiskās stundas, kas triju mēnešu garumā tika sadalītas septiņos blokos.


Lielu darbu Mērnieku skolas tapšanā, mācību programmas un materiālu sagatavošanā ir ieguldījis "Metrum" Ģeodēzijas eksperts un projektu vadītājs Artūrs Plešaunieks. Paredzams, ka šī iniciatīva tiks turpināta, lai veicinātu nozares profesionāļu pieplūdumu un izaugsmi.