„Metrum” uzsācis Madonas rajona Praulienas pagasta teritorijas plānojumu

Mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums „Metrum” uzsācis Madonas rajona Praulienas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam izstrādi.

Šobrīd teritorijas plānojuma projektam no darba uzdevumā norādītajiem dienestiem pieprasīti nosacījumi, kā arī darbam nepieciešamie kartogrāfiskie materiāli. Izsludināts sabiedriskās apspriešanas 1.posms, kas ilgs līdz 28.februārim.

„Madonas rajonā atrodas diezgan daudz aizsargājamu un ainaviski augstvērtīgu dabas apgabalu: dabas parki, rezervāti, liegumi un aizsargājamo ainavu apvidi. Tiem teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros nepieciešams vides novērtējums un līdz ar to plānojuma izstrādes periods var aizņemt ilgāku laiku, nekā citviet,” saka „Metrum” Madonas nodaļas teritorijas plānojumu projektu vadītāja Silvija Šīre.

Praulienas pagasta teritorijas plānojumu iecerēts pabeigt līdz gada beigām, kad beigsies Ministru kabineta noteiktais pašvaldību teritoriju plānošanas izstrādes termiņš.

„Metrum” patlaban Madonas rajonā izstrādā vēl divus teritorijas plānojumus. Līdz marta beigām iecerēts pabeigt Madonas rajona Mētrienas pagasta teritorijas plānojumu, kam šobrīd izsludināta gala redakcijas sabiedriskā apspriešana. Līdz jūnija beigām plānots pabeigt Varakļānu pilsētas teritorijas plānojumu.